Kommunen er også en arbejdsplads for de unge

Odense Kommune har mange elevpladser - alt fra anlægsgartner til social- og sundhedshjælper og it-supporter. Deres udfodring er at tiltrække de helt unge som elever i kommunen.

For Odense Kommune har vi lavet:

Brandidentitet, visuel identitet, målgruppeanalyse, indhold til Facebook og Instagram, kompetenceudvikling af medarbejdere til sociale medier, annoncering til sociale medier

Odense Kommune Strategi

Social mediestrategi og målgruppeundersøgelse

Vi har i samarbejde med Odense Kommune lavet en målgruppeanalyse og en strategi for at tiltrække elever til Odense Kommune. Facebook anvendes som hovedplatform til at gøre opmærksom på muligheden for en elevplads og til at aktivere de nuværende elever ved at danne et ambassadørkorps, som løbende laver indhold til Facebook.

Som led i strategien er medarbejdere hos Odense Kommune blevet opkvalificeret til selv at drive indsatsen med indholdsproduktion, community management, måling og annoncering.

Odense Kommune Visuel identitet

Visuel identitet og logo

Den visuelle identitet for indsatsen er udformet, så den passer til de unges udtryk, og så den afspejler ambassadørtankegangen, som bærer indsatsen. Samtidig er det vigtigt at Odense Kommune stadig er en tydelig afsender. 

Til den visuelle identitet har vi lavet logo, grafisk udtryk, fotomanual, redesign af hjemmeside og indhold til Facebook.

Odense Kommune web grafik
Odense Kommune Facebookindhold

Indhold til Facebook

Odense Kommune og deres ambassadører producerer selv det meste indhold til indsatsen, men for at hæve det kreative niveau har vi produceret 10 stykker grafisk indhold, som er med til at fange de unges opmærksomhed. Indholdet til udgangspunkt i den visuelle identitet og det kreative kommunikative koncept bag indsatsen.

Testimonial

Campfire har hjulpet os med den grundlæggende forståelse for at ramme målgruppen via sociale medier, så vi nu selv er rustede til at drive indsatsen. Derudover har det kreative niveau har været tilpas udfordrende for os som kommune og lige i øjet i forhold til målgruppen! Og sidst men vigtigst har samarbejdet været sjovt! 

Line Mollerup Andersen, Odense Kommune
Testimonial
open